Frösve 2:76

Beskrivning

Fastigheten är belägen i, och utgör del av ett bostadsområde i samhället Stöpen. Omgivande bebyggelse är huvudsakligen friliggande villor och mindre bostadshyreshus. I Stöpen finns det ett begränsat utbud av kommersiell och offentlig service. Det finns bl a förskola, grundskola, livsmedelsaffär, bibliotek, pizzeria mm

Omgivning

Stöpen är en tätort i Skövde kommun, Västra Götalands län. Större delen av orten ligger i Frösve socken, men de västra delarna tillhör Säters socken. Orten har cirka 1500 invånare.

Fakta

Storlek: 7 035 kvm

Garage: Ja

Ort: Skövde

Län: Västra Götaland

Område: Stöpen

Gatuadress: Bildhuggarevägen 4, 6
Rydbergsgatan 3A-3C
Tallstigen 10

Förvaltare: Magnus Sjödin