Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

• Min sambo ska flytta och hen står på kontraktet, går det att överlåta kontraktet på mig?
Ja.

• Vad ingår i grundutbudet för TV och vad kostar det?
Basutbudet för TV ingår alltid i hyran. Vad som ingår i utbudet kan variera beroende på vilken fastighet du bor i. Om du vill ha fler kanaler får du teckna ett abonnemang med en TV-leverantör. Du betalar själv kostnaden för extra kanaler.

• Kan jag lägga till min sambo på hyreskontraktet?
Nej, vi lägger inte till nya personer på befintliga kontrakt.

• Får jag förvara min barnvagn, cykel eller rullator i trapphuset?
Enligt lagen om skydd mot olyckor får ingenting förvaras i trapphus eller på en loftgång. Föremål som exempelvis cyklar, barnvagnar, rullatorer, skor, dörrmattor, möbler och soppåsar kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna.

• Får jag ha akvarium i min lägenhet?
Ja, det får du, dock får det innehålla max 140 liter vatten. Det som är viktigt att tänka på är att du kan få betala stora summor för sanering och reparationer om akvariet skulle gå sönder.

• Får jag grilla på balkongen?
Om du vill grilla på din balkong måste du använda el-grill. Du får aldrig grilla över öppen eld på en balkong. Tänk även på att visa hänsyn gentemot dina grannar så att det inte ryker in hos dem.

• Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Nej.

• Hur många nycklar får jag till min lägenhet?
Du får normalt sett tre nycklar till din lägenhet.

• Hur många nycklar får jag till mitt garage?
Till ditt garage får du två nycklar.

• Vad händer om jag tappar bort en nyckel?
Kontakta oss.

• Får jag sätta in disk- och/eller tvättmaskin i min lägenhet?
Ja, detta sker dock på eget ansvar och du måste anlita en VVS-firma. TreFast ansvarar inte för eventuella fel eller underhåll av maskinerna. När du flyttar ut ska du ta bort maskinen och återställa lägenheten som den var före installationen.

• Jag vill byta lägenhet, hur gör jag?
Om du vill byta lägenhet inom TreFast ska du kontakta oss.

• Jag ska säga upp min lägenhet, hur lång är uppsägningstiden?
Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader räknat från det nästkommande månadsskiftet när du säger upp din lägenhet. Om du säger upp din lägenhet den 21 april börjar uppsägningen att gälla från och med den 1 maj.

Avtalet upphör då att gälla tre månader framåt; den 31 juli. Glöm inte att säga upp eventuellt avtal för garage eller bilplats i samband med detta. Om en hyresgäst avlider har dödsboet rätt att säga upp lägenheten med en månads uppsägningstid (innevarande månad räknas inte). Läs mer om hur det fungerar om du ska flytta.

• Är jag skyldig att visa min lägenhet när den är ledig för uthyrning?
Ja.

• När ska min hyra vara betald?
Hyran betalas i förskott sista vardagen före varje kalendermånad. Exempelvis betalar du hyran för april den siste mars. Vi erbjuder autogiro kostnadsfritt.

• Behöver jag ha en hemförsäkring?
Du som bor i lägenhet bör ha en egen hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker skador i din lägenhet. TreFasts försäkringar täcker enbart skador på fastigheten. Om du som hyresgäst är vållande till en skada kan du dessutom bli tvungen att täcka vår självrisk, något som din hemförsäkring kan hjälpa dig med.

• När jag ska flytta in eller ut ur min lägenhet, när är då bommarna på området öppna?
Bommarna är öppna tre dagar före och tre dagar efter ett månadsskifte.

• När får jag hämta nycklarna till min lägenhet?
Du får hämta dina nycklar första vardagen efter månadsskiftet när ditt kontrakt börjar gälla. Om den förste i månaden inträffar under en helg får du tillgång till nycklarna kl. 14.00 nästkommande vardag.

• Jag vill ha bredbandsuppkoppling i min lägenhet, hur går jag till väga?
Om du vill ha bredband får du vända dig till en bredbandsleverantör för att teckna ett abonnemang. Läs mer om bredband.

• Jag vill ha fler tv-kanaler, hur gör jag?
Om du vill ha fler måste du teckna ett eget abonnemang med en TV-leverantör. Tänk på att vi inte kan garantera full signal om du väljer Boxer. Om du har parabol ska du fästa den på en särskild ställning inne på balkongen. Det är inte tillåtet att fästa parabolen i räcken, väggar eller golv.